Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Mobil røntgen i Namdal. Pasientvelferd og samfunnsøkonomi

Rapporten dokumenterer en evaluering av utprøving av Mobil røntgen i Namdalen.

I prosjektet er det gjennomført 1508 røntengenundersøkelser i hele Namdalen, men flest i Ytre Namdal, Lierne og Bindal. Det har vært anvendt en todelt modell med desentraliserte undersøkelser på faste undersøkelsesrom (OnSite) og mobile undersøkelser i pasientens nærmiljø (OnCall).

Evalueringen har sett på:

  • Hvordan fungerer et innovasjonssamarbeid som mobil røntgen, hvor kommuner og helseforetak inngår, med hovedblikk på oppgavefordeling, tjenestekvalitet og økonomiske interesser?
  • Hvordan kan pasientvelferd måles og dokumenteres for desentraliserte helseløsninger?
  • Hva er  samfunnsøkonomiske kostnader og nytte?
Innovasjons(sam)arbeid

Innovasjonsarbeidet har vært karakterisert av teknologisk modenhet, ønske om å tilby like helsetjenester til alle innbyggere, individers stå-på-vilje, organisasjonener med et mulighetsrom, godt regionalt samarbeidsklima og god forankring i viktige kommuner som Lierne og Vikna.

Pasientvelferd

Tidligere forskning har dokumentert positive effekter av desentraliserte tilbud på pasienters psykososiale velvære gjennom reduksjon i transport og tidsbruk. Dette arbeidet viser at mobil røntgen har klare fordeler for sykehjemspasienter sammenlignet med konvensjonell røntgen. Mobil røntgen reduserer behovet for pasienttransport, reduserer sykehusinnleggelser, øker antall undersøkelser, fører til bedre diagnostikk og behandling.

Pasientvelferd er begrepsligjort og målt som ivaretakelse, tilgjengelighet, belastning og trygghet, hvor trygghet akkumuleres av de tre andrebegrepene. Mobile røntgentjenester bidrar til økt pasientvelferd ved økt trygghet og redusert behov for ledsager. Det er utviklet et spørreskjema for kartlegging av pasientvelferd

Samfunnsøkonomi

De økonomiske analysene viser at mobil røntgen i Namdalen er samfunnsøkonomisk lønnsomt både samlet sett og for hver enkelt av de sentrale aktørene helseforetaket, kommunene og private. For 2019 er samlet gevinst estimert til mellom 1,3 og 2 mill. kroner.

Sammenfatning

Helseforetaket og kommuner i Namdalen fått til et desentralisert helsetilbud i form av mobil røntgen. Helseforetaket sparer utgifter til pasientreiser, kommunene sparer utgifter til ledsagere som må være med på pasientreisene og pasientene opplever bedre pasientvelferd.

Framgangsmåte

Det er gjennomført litteraturstudier, gjort intervju med sentral aktører, sammenstilt aktiviteten i prosjektet og gjort en samfunnsøkonomiske analyser.

Prosjekt er finansiert av Regional Forskningsfond og Helse Midt-Norge.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.