Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Mobilisering for kommunal forskning-, utvikling- og innovasjonsarbeid i Nord-Trøndelag

Rapporten dokumenterer en mobiliseringsprosess for å få til mer kommunal forskning og innovasjon.

Arbeidet har bestått av tre faser:

  • behovskartlegging
  • utviklingsverksted
  • etteranalyse.

Totalt har ti kommuner vært med i prosjektet. En styringsgruppe bestående av KS Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord Universitet har bidratt til å etablere og gjennomføre prosjektet.

Arbeidet viser at det er behov for mer samarbeid om forskning og innovasjon, mellom kommuner, forskningsmiljø og andre samfunnsaktører.