Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Nærdemokrati. Kunnskap og erfaringer fra arbeidsverkstedet på Værnes 23. oktober 2014.

Resultatet av et formidlingsoppdrag for Distriktssenteret, der oppgaven var å samle innspill fra et verksted om nærdemokrati mellom to permer. Målgruppen for publikasjonen er kommuner som ønsker å etablere nærdemokratiordninger. TFoU har ikke produsert det faglige innholdet i heftet.