Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Nærings- og samfunnsforhold i Namsskogan kommune

Rapporten beskriver og analyserer nærings- og samfunnsforhold i Namsskogan kommune. For å belyse framtidsutfordringene analyseres både historiske data og framskrivinger gjort av SSB. Rapporten analyserer blant annet befolkningsutviklingen i Namsskogan kommune og sammenligner med resten Namdalen, Trøndelag og landet for øvrig. Videre ser vi på sysselsettingsutvikling og pendlingsstrømmer i tillegg til næringsstruktur og sentrale bedrifter i kommunen.