Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Næringsmiddelindustrien i Møre og Romsdal. Statusrapport

Dette er en statusrapport over sysselsetting, omsetning og verdiskaping i næringsmiddelindustrien i Møre og Romsdal i perioden 2005 til 2011, basert på data fra SSB og regnskapsdata. Næringsmiddelindustrien er nedbrutt på ni verdikjeder, hvor sjømat, brød, meieri og kjøtt er de største.