Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Nærpolitireformen i Trøndelag – Statusrapport

Dette arbeidsnotatet inneholder presentasjon av resultater fra spørreskjemaundersøkelser til politikontakter i Trøndelag, SLT-koordinatorer i kommunene i Trøndelag samt oppsummeringer av arbeidet i prosjektet så langt og av planlagte aktiviteter i 2019/20.

Arbeidet er en del av Trøndelag Forskningog Utviklings følgeforskning på nærpolitireformen i Trøndelag i perioden 2017 -2010, finasiert av Difi.