Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Nord universitets studiested på Namsos. En undersøkelse av aktivitet og regional betydning

Rapporten viser resultatene fra et prosjekt om Nord Universitets studietilbud og aktivitet i Namsos.

Arbeidet er basert på gjennom dokumentasjon av nåværende og framtidig aktivitet ved studiested Namsos. I tillegg er den regionale betydningen belyst gjennom statistikk og etablert kunnskap.

Studenter
  • Studiested Namsos har om lag 600 aktive studenter fordelt på sykepleie (238), vernepleie (131), farmasi (118), paramedisin (26), master i psykisk helse (62) og metodikk for veiledning (18).
  • Sykepleierutdanningen uteksaminert 55 kandidater pr år. Studiene i farmasi og vernepleie oppnår måltallene for antall uteksaminerte kandidater med god margin. Studiet i paramedisin startet i 2017.
  • I 2019 er det en nedgang i antall førstegangssøkere på grunn av nye nasjonale karakterkrav. Nedgangen ved Nord universitet i Namsos er ikke vesentlig annerledes enn landsgjennomsnittet.
  • Studiebarometeret viser at Nord universitet Namsos ligger godt an på målinger av studentenes tilfredshet.
Fagmiljø
  • Studiested Namsos har i dag et sterkt helsefagmiljø med betydelig intern og ekstern samhandling.
  • Fagmiljøet godt an med med hensyn til formalkompetanse og er i god utvikling med tanke på både toppkompetanse og førstekompetanse. Forsknings- og publiseringsaktivitet har økt de senere årene.
  • Samarbeidsrelasjoner med sykehus, videregående skole, kommunehelsetjeneste m.fl. gir en god posisjon til å utvikle både utdanning og FoU av høy relevans og kvalitet
Regional betydning

Med et lokalt studietilbud i Namsos i dag, har ikke Namdalen vesentlig større utfordringer med å rekruttere sykepleiere enn ellers i landet. Siden en stor andel av studentene er fra Namdalen og en stor andel av studenter velger å bosette seg ved utdanningsstedet, kan en nedleggelse av studiested Namsos gi betydelige utfordringer for kommunehelsetjeneste, sykehus og samfunnet for øvrig i Namdalen.

Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune.