Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Nord universitets studiested på Steinkjer. En undersøkelse av fakta om regional betydning.

Rapporten er en analyse av Nord universitets studietilbud i Steinkjer i et regionalt perspektiv.

Arbeidet redegjør for aktivitet ved Nord universitet Steinkjer og Innovasjonscampus Steinkjer. Videre brukes statistikk og etablert kunnskap om Steinkjer, Innherred og Trøndelag for å belyse den regionale betydningen av Nord universitet Steinkjer.

Nærings- og samfunnsfagprofil

Nord universitet Steinkjer har i dag rundt 120 ansatte og en profil mot næringsliv og næringsutvikling, sammenlignet med utdanningene inn mot offentlige tjenester i Namsos og Levanger.

Fagmiljøene i Nord universitet Steinkjer samarbeider i dag på tvers av fakultetene FBA, HHN og FSV innen både prosjekter og undervisning. Bioøkonomi og innovasjon/entreprenørskap er viktige tema som inngår i alle fakultetene.

Nord og Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp)

Innovasjonscampus handler om å forsterke samhandlingen i Steinkjer, tiltrekke seg flere virksomheter som tidligere ikke var i regionen (Landbruksdirektoratet og NIBIO), og legge grunnlag for innovasjon og næringsutvikling på områder som regionen, nasjonen og kloden har behov for. Nord universitet er en del av satsing på Innovasjonscampus Steinkjer.

En kraftfull satsing på Innovasjonscampus er avhengig av aktørene ved alle fakultetene ved dagens Nord.

Regionale betydning

Nord universitet Steinkjer og  Steinkjer er sentral for satsingen på Steinkjer som administrasjonssted i Trøndelag.

Innovasjonscampus er godt begrunnet gjennom historisk samhandling i Steinkjer, kompetanse i fagmiljøene og utdannings- og forskningspolitiske signaler fra forskningsråd og departementer.

Innovasjonscampus Steinkjer kan gi vekstkraft til Søndre Innherred og Namdalen, i mye større grad i Steinkjer enn om en slik campus eller satsing hadde foregått nærmere Trondheim.

Innovasjonskraft og regional utvikling i hele Trøndelag vil bli skadelidende om Innovasjonscampus Steinkjer svekkes slik det foreslås i rektors forslag til ny studiestruktur i Nord Universitet.

Innovasjonscampus er rigget for innovasjon og næringsutvikling, og en svekkelse av denne satsingen vil ikke avgrenses til lokale virkninger.

Satsinger på NIBIO, Landbrusksdirektoratet, administrasjonssenter Steinkjer og fylkessammenslåing, er basert på at Nord Universitet opprettholder aktiviteten i Steinkjer. Om dette røres ved, kan det sette i gang prosesser som flytter funksjoner og arbeidsplasser til Trondheim, Oslo og andre steder langt fra denne delen av Trøndelag.