Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

NTEs samfunnsregnskap 2019

Samfunnsregnskapet viser verdiskaping og andre virkninger i Trøndelag og Bindal kommune.

Fra NTEs aktivitet i 2019 framkommer en verdiskaping i NTE-konsernet på 2433 mill. kr og inntektsvirkninger i regionen på 1166 mill. kr.

Direkte sysselsetting i NTE med ringvirkninger gir totalt grunnlag for rundt 1540 arbeidsplasser i regionen i 2019, ekskl. utskilt nettvirksomhet.

Når vi tar med denne virksomheten og andre tilknyttede selskap i Nord-Trøndelag, kommer vi på minimum 1950 arbeidsplasser i regionen som følge av NTEs virksomhet i 2019.