Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Økonomi knyttet til bygging og drifting av passivhus

En vurdering av bygge- og driftskostnader og energieffektivitet til passivhus sammenlignet med bygg satt opp etter teknisk forskrift TEK07/TEK2010.