Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Økonomimiljøene Nord universitet i Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Sammenstilling og refleksjon rundt gitte utviklingsalternativer.

Rapporten er en kunnskapsinnhenting, sammenstilling og faktaoversikt over økonomimiljøene i Nord universitet i Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Innholdetbestår av en oversikt over ansatte i økonomimiljøet, en beskrivelser av lokalt næringsliv med behov for økonomikompetanse og refleksjon rundt tre gitt alternativ når det gjelder framtidig organisering av Nord universitets økonomimiljøene i Trøndelag.

Arbeidet bygger på offisielle dokument, SSB-statistikk, Bisnodes bedriftsdatabase, ansattesøk på Nord Universitets hjemmesider og supplerende informasjon innhentet direkte fra ansatte i Nord Universitet.

Økonomifagmiljøet

Ved overgangen fra Høgskolen til Nord-Trøndelag til Nord universitet ble det gjort en ny organisatorisk oppdeling, og fordeling av ansatte i fakultet på flere geografiske steder. Den nye organiseringen har endret dynamikken både innad i økonomimiljøet og den tverrfaglige samhandlingen mellom fagmiljøene (FBA, FSV og HHN) i Steinkjer.

Lokalt næringsliv

I tabell 2 vises sysselsetting fordelt på enkelte hovednæringer i regionen. Tabellen viser en fortsatt tung landbrukssektor på Innherred og i Trøndelag, spesielt når det er inkludert foredlingsindustrien innen næringsmiddel- og skogindustri.

Alternativ framtidig organisering

Styret i Nord universitet har gitt tre modeller for organiseringen av økonomifagmiljøene framover:

  • Utvikling av «et tverrfaglig samarbeid om bioøkonomi på Steinkjer»
  • Utvikling «med ledelsesfagene på Levanger»
  • Utvikling «som økonomiutdanning på Stjørdal»

Rapporten inneholder drøftinger av ulike effekter av de forskjellige organiseringsmåtene.

 

Oppdragsgiver har vært Steinkjer kommune.