Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Økonomisk og administrativ utdanning i Nord-Trøndelag – kartlegging av kompetansebehovene hos nordtrønderske virksomheter – intervjuundersøkelse

Forstudie til kartlegging av innhold og organisering av en fremtidig bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon.