Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Økonomiske effekter av hytteturisme i Lierne.

En undersøkelse av hytteeierne i Liernes pengebruk og hytteturismens økonomiske betydning for Lierne kommune samt deres oppfatning av Lierne som hyttevertskommune