Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Omstilling i Ytre Namdal – sluttevaluering av omstillingsprogram

Ytre Namdal - med kommunene Leka, Nærøy og Vikna - har hatt status som omstillingsområde i perioden 2009-2016. Foreliggende rapport er en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ytre Namdal.

Referanse:

Sand, Roald og Espen Carlsson. 2016. Omstilling i Ytre Namdal - sluttevaluering av omstillingsprogram. TFoU-rapport 2016:19. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.