Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Omstillingsbehovet i Rissa og Indre Fosen kommune

Rapporten inneholder en oppdatert analyse og vurdering av omstillingsbehovet i Rissa og Indre Fosen kommune.

Hva er gjort?

Ved siden av tidligere innsamlede data og analyser dokumentert i konsekvensanalysen  og utviklingsanalysen for Indre Fosen, er gjennomgangen basert på oppdaterte data fra Fosen Yard (dagens eiere av skipsverftet), Hysnes Helsefort og en rekke andre utsatte enkeltvirksomheter nevnt i disse analysene fra 2016.

Data fra verftet, Hysnes, Vikingbase, Inrigo og Elpro er samlet inn med direkte kontakt med nøkkelinformanter for disse virksomhetene eller prosjektene (Hysnes og Vikingbase). I tillegg har vi hentet inn opplysninger fra bedriftsdatabaser (Bisnode 2017) om endringer i antall ansatte for følgende bedrifter nevnt i konsekvensanalysen (Sand et al. 2016a): Fosen Yard, Elpro, LC Produktion og Servi i Rissa kommune, samt Inrigo, PTM, CNC og Eltorque i Leksvik kommune.

Resultater

Omstillingsbehovet i Rissa kommune er etter vår oppfatning det som bør legges til grunn for om det skal tildeles ekstraordinære statlige omstillingsmidler til omstillingsområdet. Omstillingsområdet bør på sin side være Indre Fosen kommune, utfra snarlig kommunesammenslåing og felles utfordringer i både Rissa og Leksvik.

Vi mener det er riktig å legge til grunn 15-16 % reduksjon av arbeidsplasser i Rissa, pga. tap av fast omsetning for disse underleverandørene samtidig som omstillingsmidler til verftet har påvirket de berørte underleverandørene til å kunne opprettholde sin kapasitet.

På lengre sikt forverrer situasjonen seg pga. store virkninger på netto flytting over tid. Sammen med begrensede pendlingsmuligheter over fjorden, bør dette tas med som vesentlige faktorer i en totalvurdering av omstillingsbehovet.

For Indre Fosen kommer man ikke over 15 % sysselsettingseffekt. Våre analyser viser rett under 15 % negativ effekt på sysselsettingen på lang sikt av de identifiserte endringene i utsatte bedrifter i de to kommunene. I en totalvurdering for Indre Fosen sin del, er det svak vekst over tid og begrensede pendlingsmuligheter over fjorden,