Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Opplæring for ferievikarer i helse- og omsorgsyrker. En test av appen SkillAid.

Rapporten er en oppsummering av undersøkelser av bruken av appen SkillAid i Klæbu kommune.

Undersøkelsen viser at

  • den største nytten av SkillAid har man ved repetisjon og påminning av eksisterende kunnskap
  • det er en absolutt betingelse at teknikken fungerer. Mikrolæring er umiddelbar hjelp der og da, og da må pålogging og responstid være tilpasset det.

Appen ble testet ut i 2017 blant sykepleiere og vikarer i helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelsen ble gjort som en del av Interregprosjektet Vältel som har som formål å skape arena for uttesting av velferdsteknologi.