Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Opplevelser – innhold, verdi, næring og sted

Artikkelsamling om opplevelser. Ni artikler. Arikkleforfattere er: Robert Bye, Espen Carlsson, Jorunn Grande, Anne Sigrid Haugset, Margrete Haugum, Anne Wally Ryan, Nils Arvid Sletterød, Morten Stene, Hilde Gunn Slottemo og Jørund Aasetre.