Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Oppsummering fra workshop om Næringscampus Nord-Trøndelag

Notatet er en dokumentasjon av en workshop arrangert 2. juni 2014 for å videreutvikle tenkingen rundt innhold, oppgaver og roller for Næringscampus Nord-Trøndelag. Følgende forhold skal videreutvikles: vurdere å endre navnet, beskrive tydeligere kunnskapsdynamikken i innovasjonssystemet, utvikle forretningsmodellen, lage markedsplan, forankre arbeidet sterkere hos kommunene, komme raskt i gang med praktisk arbeid og konsentrere seg om pådriverne.