Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Oppsummering og evaluering av Ungboprosjektet i Steinkjer 2012–2016

Rapporten dokumenterer aktivitetene i Ungboprosjektet i Steinkjer 2012–2016. Prosjektet hadde som mål at alle unge (inntil 35 år) i etableringsfasen skal kunne skaffe seg tjenlig bolig i Steinkjer.

Teknisk sett nådde prosjektet målene med antall deltagere, og mange ungdommer har fått informasjon og kunnskap om det å kjøpe og leie bolig. Ingen deltagere bygget ny bolig.

Endringer av målgruppen for startlån gjorde at man gikk glipp av kunnskap rundt et framtidig tjenestetilbud for boligassistanse til kommunes ungdom.