Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Oppvekst i Steinkjer kommune. Status, utfordringer og tiltak.

Rapporten tar for seg bakgrunnen for hvorfor det er etablert et prosjekt om oppvekst i Steinkjer kommune. Hensikten er å utvikle kommunen til å bli bedre på tidlig innsats mot barn og unge i utsatte familier, slik at man på sikt kan redusere antall omsorgsoverdragelser.