Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Potensialet for et bioraffineri i Trøndelag

Resultatene antyder at et anlegg bør produsere biodiesel og bioetanol ut fra et årlig virkesbehov på minst 300-400 000 m3 trevirke for å kunne oppnå god nok bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Dette vil kunne gi en produksjon som det finnes nasjonal etterspørsel etter i løpet av 2009. På lengre sikt (10-15 år) kan det også oppnås et regionalt markedsgrunnlag hvis E85-salget stimuleres like sterkt som de virkemidler som er iverksatt i Sverige.