Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Prosjektet Et trygt samfunn. 2012

Rapporten beskriver status og erfaringer etter det andre gjennomføringsåret i prosjektet «Et trygt samfunn».