Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Publikumsundersøkelse på Steinkjerfestivalen 2011. Bosted, kjøpsatferd og årsaker til festivalbesøk.

Registreringer av bosted, samt resultater fra spørreundersøkelse blant festivalgjester.