Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Radiobjeller – framtida for sauenæringa?

I Verran kommune har 869 søyer på utmarksbeite vært utstyrt med radiosendere, slik at eierne har fulgt med sauene via dataskjermer. Bøndene ser stor nytte av radiobjellene, men det er fortsatt en del tekniske forhold som forbedres. Dessuten er bjellene dyre i anskaffelse.