Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Rekruttering av dommere til jordskifterettene

Rapporten dokumenterer en undersøkelse av attraktiviteten til jordskifterettene som arbeidsplass blant potensielle søkere, og hvilke kriterier som vektlegges ved valg av stilling.

Hovedfunn
 • Kriterier som vurderes og vektlegges:
  • spennende arbeidsoppgaver
  • juridiske problemstillinger
  • varierte arbeidsdager
  • kombinasjonen av juridiske og praktiske problemstillinger
  • lønnsnivå
 • Alle med jordskiftefagligutdanning som er intervjuet har vurdert jordskifteretten som karrierevei, og halvparten vurderer det som aktuelt å søke stilling
 • Interessen for å søke stilling er klart størst blant unge nyutdannede kandidater
 • Ansatte i jordskifterettene er svært tilfredse med meningsfylt innhold, selvstendigheten og ansvaret i sine jobber. Man er minst fornøyd med lønn, etterutdanningstilbud og oppfølging/opplæring i jobben.
 • Halvparten av de mulige søkerne til stilling i jordskifteretten sier de har lite kunnskap om hva arbeidet innebærer. Videre opplyser over halvparten at de oppfatter jordskifteretten som et noe usynlig fagmiljø.
111 spørreskjemaintervju

Undersøkelsen er basert på spørreskjemaintervju med 111 jordskiftekandidater, dommerfullmektiger og jordskiftedommere.