Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Residential Mobility, Family Structure, and Completion of Upper Secondary Education – A Registry-Based Cohort Study of the Norwegian Adolescent Population.

Flyttemobilitet og famiiestruktur påvirker barns gjennomføringssannsynlighet av videregående utdanning

  • 29 prosent av norske ungdommer har fullført videregåendeskole i en alder av 21 år.
  • Hyppige flyttinger i oppveksten har en negativ effekt på gjennomføringssannsynligheten av videregående utdanning. Og effekten øker med antallet flyttinger.
  • Sannsynligheten for at barna ikke fullfører videregående opplæring forsterkes ytterligere når foreldrene har lav formell utdanning.

Resultatene over er basert på analyser av data fra et tilfeldig utvalg på 120.000 norske barn (på 30 prosent) født i perioden 1982 til 1989.

Les artikkelen

Haugan T and Myhr A (2019). Residential Mobility, Family Structure, and Completion of Upper Secondary Education – A Registry-Based Cohort Study of the Norwegian Adolescent Population. Front. Psychol. 10:2311. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02311