Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne

I prosjektet beregnes verdiskaping og tilhørende ringvirkninger på grunn av jakt og fiske i Lierne kommune