Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Steinkjer kommune våren 2011

En spørreundersøkelse blant elever i ungdomsskolene i Steinkjer kommune for å belyse bruken av ulike rusmidler blant elevene.