Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Ruskartlegging Haram 2011. Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Haram kommune.

Resultater fra en spørreundersøkelse blant ungdomsskoleelever i Haram kommune, om rusvaner.