Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Ruskartlegging i Verdal kommune 2012

En kartlegging av bruken av tobakk, alkohol og narkotika blant alle 7. til 10. klassingene i Verdal kommune i 2012. I alt deltar 833 personer. Notatet bringer resultatene fra spørreundersøkelsen, og sammenligner dem med resultater fra samme kommune i årene 2007, 2009 og 2011.