Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samarbeid for barn og unges oppvekstmiljø. Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og frivillighet i Steinkjer kommune

Denne rapporten dokumenterer det Steinkjer kommune-baserte delprosjektet av Modeller for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI), som har sett på muligheter og erfaringer knyttet til samarbeid for inkluderende oppvekst­miljø for barn og unge. Dette er konkretisert i områdene styrking av oppvekstmiljø ved bruk av frivillige, arbeids­metoden bolystteam og kommunal tilrettelegging for framtidig samarbeid mellom der offentlige og frivilligheten.

Kontinuerlig dialog

For å styrke oppvekstmiljøet gjennom samarbeid mellom kommune og frivillighet må arbeidet være basert på kontinuerlig dialog med frivilligheten, slik at frivillige selv utvikler ideer, basert på eget engasjement. Kommunen bør dele sine erfaringer og kunnskap om hvilke utfordringer ulike målgrupper står overfor, for derigjennom kan frivillige selv identifisere områder man ønsker å ta tak i. På den måten unngår man utfordringen med at kommunen «bestiller» frivillig innsats, men bygger på det engasjementet som allerede er naturlig iboende i frivilligheten.

Bolystteam fungerer bra

Arbeidsmetoden bolystteam, som er utviklet av Steinkjer kommune, har som formål å bygge opp under helhetlige utviklingsprosesser i lokalsamfunn, hvor lokalsamfunnet selv står for både initiativ, eierskap og gjennomføring av konkrete tiltak og oppgaver. Metoden innebærer at kommunen etablerer et team som støtter opp under en lokal arbeidsgruppe, og hvor teamet stiller med «skreddersydd» kompetanse og beslutnings­myndighet tilpasset de konkrete oppgaver som ønskes løst.

Metoden ser ut til å fungere meget bra. Styrken ved bolystteammodellen er at den er effektiv når det gjelder å bidra til å løse konkrete oppgaver som lokalsamfunn ønsker å gjøre noe med. Det er relativt enkelt å bygge tillit og samhandling mellom aktørene, fordi den er begrenset med tanke på antall aktører og forholder seg til et avgrenset antall konkrete ideer. Den har også et interessant potensial når det gjelder å samle kunnskap rettet mot kommunens generelle planarbeid.

En mulig svakhet med bolysttemamodellen er at den i mindre grad åpner for å mobilisere og påvirke agendaen i lokalsamfunnet. Bolystteammodellen har også noe begrensede muligheter til å bidra til læring og ideutvikling på tvers av lokalsamfunn.

Understøtte frivilligheten

I forslagene til hvordan kommunen kan bidra til systematikk og læring i lokalsamfun­nenes innsats vektlegges et ressursorientert perspektiv. Det vil si at man bygge opp under menneskers naturlige hjelperroller som en viktig brikke i en helsefremmende satsing. Det foreslås å legges til rette for en infrastruktur som støtter rekruttering, tilbyr trening og utvikling, som støtter opp mennesker i sine roller og som koordinerer samfunnsaktiviteter.

OFFRI

Prosjektet Modeller for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI) er et samarbeid mellom Agder­forskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, Marcelis­borg­centeret i Danmark, Steinkjer kommune og Arendal kommune. Prosjektet er finansiert av Regionale forsknings­fond Agder.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.