Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samarbeid mellom bedrifter fra havbruk, jordbruk og skognæringen i Trøndelag – spørreundersøkelse

Notatet dokumenterer resultatene fra en nettbasert spørreundersøkelse til aktører innen havbruk-, jordbruk-, og skogbruksrelaterte næringer i Trøndelag.

Arbeidet er en del av prosjektet Verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom havbruk-, jord- og skognæringene i Trøndelag, som er et samarbied mellom Woodworks, NCE Aquatech, Bondelagene i Trøndelag, SINTEF, Ruralis og Trøndelag Forskning og Utvikling.