Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samarbeid om kritisk infrastruktur – en kunnskapsbase. Forprosjektrapport.

Forprosjektrapporten rapporterer fra gjennomføringen av forprosjektet og presenterer et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med relaterte prosjekter.