Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samfunnsanalyse Rana-regionen

I prosjektet er det gjennomført en samfunnsanalyse av Rana-regionen, dvs. kommunene Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy.