Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samfunnsmessige virkninger av Lierne bakeri

I prosjektet beregnes sysselsettings- og befolkningsvirkninger av bedriften Lierne bakeri i Lierne kommune.