Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale energiselskaper

I rapporten analyseres data fra 14 ulike nettselskaper. Dette gir grunnlag for å tallfeste selskapenes lokal- og regionaløkonomiske betydning.