Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samfunnsmessige virkninger av Södra Cell as i Follafoss og Verran kommune

En beskrivelse og analyse av samfunnmessige virkninger - sysselsettings- og befolkningsvirkninger - av bedriften Södra Cell AS i Follafoss i Verran kommune.