Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samfunnsregnskap for NTEs virksomhet i 2010

Samfunnsregnskapet 2010 for NTE viser at virksomheten ga en verdiskaping i selskapet på 1,6 mrd. kr og tilførte aktører utenfor NTE i Nord-Trøndelag knapt 1 mrd. kroner i inntekter.