Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner. En studie av 41 småkommuner.

Datamateriale fra statusvurdering av småkommuner i Småkommuneprogrammet viser at kommuneorganisasjonen spiller en viktig rolle i småkommuner fordi det ofte er den største aktøren og småkommuner har en utfordring i å skape vekst i områder med store avstander med begrensede menneskelige ressurser.