Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser

Denne artikkelen viser hvilken legitimitet samiske interesser gis i kommunale plan - og beslutningsprosesser om  store ressursbaserte industriutbygginger i.  Den ser på hvordan samiske næringsinteresser deltar og får innflytelse i  planprosessene, og hvordan de vurderes opp imot andre lokalsamfunnsinteresser i forbindelse med planlagte  gruveetableringer og vindkraftutbygginger. Vi analyserer tre konkrete planprosesser i forbindelse med planlagt  gruvedrift i Kautokeino og Kvalsund kommuner, samt planleggingen av et vindkraftverk i Meråker.