Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samlokalisering av Nærøy og Vikna lensmannskontor – Evaluering

Dette notatet presenterer resultatene fra en evaluering av samlokaliseringen av lensmannskontorene i Nærøy og Vikna.