Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Seniorundersøkelsen 2011

Livskvalitet for seniorer har to hovedelementer: helse og meningsfulle gjøremål. Og livet oppleves godt. Rangert på en skal fra én til ti (best) er gjennomsnittet åtte. Nesten alle føler seg verdsatt. Undersøkelsen er basert på fire gruppeintervju og en spørreskjemaundersøkelse blant 1100 personer.