Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Sesongarbeiderne i Namsskogan Familiepark sine opplevelser av Trones

Undersøkelse blant sesongarbeiderne i Namsskogan Familiepark om deres opplevelser av Trones, samt deres synspunkter på bruk av digitale tjenester for å øke parkens besøksattraktivitet.