Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Skognæringens verdiskaping i kystfylkene

I prosjektet beregnes verdiskapingen i skognæringen i kystfylkene i Norge.