Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Skoleledelsens tilrettelegging for yrkesretting og relevans i fellesfagene

Notatet dokumenterer gjennomføringen av og resultatene fra en spørreundersøkelse til rektorer ved videregående skoler som tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogrammer.