Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Skoler i Ogndal? Oppsummering fra et prosessarbeid

Notatet presenterer resultatene fra en prosess omkring skolene i Ogndal. Resultatene er blitt til gjennom møter, samtaler og prosesser med rektorer, oppvekstleder, foreldre og foresatte samt ansatte på skolene.