Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Smarte offentlige anskaffelser. Følgeevaluering av læringsnettverk.

Denne rapporten presenterer resultatene fra følgeevalueringen av et læringsnettverk for smarte offentlige anskaffelser av velferdsteknologi i Trøndelag.

Referanse:
Lysø, Roald. 2016. Smarte offentlige anskaffelser. Følgeevaluering av læringsnettverk. TFoU-rapport 2016:15. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.