Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Smøla Nærings- og kultursenter KF. Evalueringsrapport

Denne rapporten inneholder bakgrunn og organisering for Smøla Nærings- og Kultursenter KF, oppdragsbeskrivelse, resultater fra kvalitative intervju/samtaler og fra spørreundersøkelse til næringsliv, politiker og frivilligheten.

Konklusjon

Konklusjonen er at Smøla Nærings- og kultursenter KF bør videreføres, men eierdialogen må bedres og innholdet spisse.