Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Spørsmål til Barnehage-Norge 2017

Dette er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren.

For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Cirka 1000 barnehagestyrere, 450 barnehageeiere og 300 kommunale barnehageansvarlige har svart på undersøkelsen.

15 tema

Temaene variere fra år til år. Årets tema er:

 • Implementering av ny rammeplan
 • Vetuva
 • Mat og måltider
 • Fysisk miljø
 • Beredskap og forebygging av alvorlige barnehagehendelser
 • Psykososialt barnehagemiljø
 • Kompetanseutvikling i arbeidet med barnehagemiljø
 • Kompetanse for mangfold
 • Dokumentasjon og behandling av personopplysninger
 • Spesialpedagogisk hjelp og inkludering
 • Utdanningsdirektoratets kvalitetsverktøy
 • Språkløyper
 • Midlertidige disposisjoner
 • Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
 • Vurdering av fylkesmannens arbeid