Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Spørsmål til Barnehage-Norge 2014

Resultater fra Utdanningsdirektoratets årlige spørreundersøkelse til barnehagesektoren. Trøndelag Forskning og Utvikling har sammen med NOSEB hatt det faglige ansvaret for undersøkelsen, samt ansvar for å framstille resultatene.